تعرفه خطوط اختصاصی

جدول تعرفه خطوط مجازی اختصاصی
تعرفه واگذاری خطوط مجاری اختصاصی
1- هزینه واگذاری خطوط مجازی فقط یکبار اخذ می‌شود و تا زمانی که متقاضی قرارداد خود را با روستا پیام تمدید کند، این خط به وی تعلق خواهد داشت.
2- در صورت عدم تمدید قرارداد (حداکثر تا 10 روز پس پایان قرارداد) مالکیت خط مجازی از مشتری سلب شده و در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.
3- در صورت نیاز متقاضی می‌تواند بیش از یک خط خریداری کند.
4- شماره‌های 14، 12 و 10 رقمی با پیش شماره رند 30002223 ارایه خواهد شد.
5- قیمت شماره های 14، 12 و 10 رقمی رند و غیررند تفاوتی ندارد.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شبکه روستایی ایران است
www.roostanet.ir